Prince 2 Practitioner


e-business icon

The PRINCE2 logo

is a Trade Mark of the

Office of Government Commerce



Doelgroep


Personen die regelmatig aan projecten deelnemen of projecten ondersteunen en daarin een sturende functie hebben, zoals stuurgroepleden, projectmanagers, projectleiders, teammanagers en managers van facilitaire afdelingen.

Voorkennis


PRINCE2 Foundation en HBO werk- en denkniveau

Globale inhoud


Deze opleiding verschaft de deelnemer inzicht in de diverse PRINCE2™ -processen, -componenten, -technieken en hun onderlinge samenhang. Specifieke PRINCE2™ technieken worden aan de praktijk getoetst middels een scenario, terwijl tevens algemene projectmanagement technieken aan de orde komen.

Leerdoelen